Ochrana dědictví Harris Tweed

Přijetí rozhodnutí Parlamentu z roku 1993 způsobilo objevení nového zákonného orgánu — Harris Tweed Authority, který nahradil Harris Tweed Association, založenou v roce 1909. Základním úkolem organizace bylo uchovat a rozvíjet standardy, a také reputaci světově známé značky Harris Tweed. Harris Tweed Authority kontroluje výrobu a testování látek od začátku do konce a jen pokud je přesvědčen, že materiál je hoden názvu Harris Tweed, označí ho logotypem značky. Přítomnost logotypu garantuje nejvyšší kvalitu tvídu, který ručně předou a barví na ostrovech Skotska. Rozhodnutí z roku 1993 definuje, že Harris Tweedem se může nazývat „produkce, ručně utkaná obyvateli ostrovů Outer Hebridas, z vlny získané a obarvené na těchto ostrovech“. Rozhodnutí tedy zajišťuje zachování jména, kvalitiy a reputaci značky Harris Tweed, při garanci, že každý metr látky odpovídá přijatým standardům.

Návrat k seznamu

Nahoru