Harris Tweed

Protecting the heritage of Harris Tweed

Parlamentets Vedtak fra 1993 førte til at en ny statlig institusjon ble dannet – Harris Tweed Authority som erstattet Harris Tweed Association grunnlagt i 1909.

Harris Tweed on the world map

Harris Tweed som ligger på de fjerne øyene Outer Hebrides blir eksportert til mer enn 50 land verden rundt fra de tradisjonelle europeiske markedene, Nord-Amerika og Den fjerne østen til BRIC-land.

Harris Tweed — a modern tweed production drama

Det finnes ingenting som er nærmere britisk nasjonaldrakt enn tweed. Den dukket opp i dette landet og har gjenspeilet de steinete bakkene med mose og gulltorn på som er gjennomtrengt med kalde strømmer.

About Harris Tweed

Tradisjonell Harris Tweed har vanligvis blitt preget av milde farger, og man brukte fargestoff av planteopprinnelse for å få dem. Først og fremst brukte man lav som ga mørkerød, purpurrød og rusteoransje skjær. Nå produserer man Harris Tweed-stoff av helt forskjellige farger og skjær.

10 reasons to like Harris Tweed

Vedtaket om Harris Tweed fra 1993 bekrefter at hver meter av Harris Tweed-stoff er produsert i samsvar med strenge standarder. Hvis du ser den tradisjonelle logoen til Harris Tweed (Orb Mark), kan du være sikker på at stoffet ble produsert på øyene Outer Hebrides.


Go up