Waulking & Waulking songs – Arbeid med sang

Tweed er kjent etter sine perfekte egenskaper: tetthet, evne til å motstå uvær. Dessuten er tweed en inkarnasjon av britiske tradisjoner som har blitt uforandret i løpet av mange århundrer.

Waulking

Tweed har ikke fått sine underlige egenskaper fra naturen – dette er resultatet av møysommelig arbeid. Dette stoffet blir gjort tett og tykt spesielt – alt i det gode gamle Skottland fortsatt skjer akkurat som det var for mange tiår siden. Prosessen går ut på rensing av ullstoffet fra olje, søl og andre mulige tilsetninger og følgende fortetning av stoffet.

Egentlig har denne prosessen vært utbredt i ulike land siden gamle tider. For eksempel under den romerske tiden ble stoffrensing gjennomført ved hjelp av... urin! Man fylte badekar med den, og slaver ble nødt til å tråkke på stoffet med føttene slik at de befant seg i denne ubehagelige væsken opp til ankelen. Med du skal ikke være bekymret: nå bruker man helt vanlig såpe for å rense tøyet.

Etter rensingen blir tweed gjort tykkere ved å sette ullfibrer sammen – dette øker stoffets hydroisolasjon og gjør det tettere og tykkere. Denne prosessen kalles valking og går ut på at stoffet blir stampet. Stoffet ble stampet med hender og føtter og spredt ved hjelp av spesielle rammer. I Skottland fant man på spesielle trehamrer for tweedstamping.

Til og med i dag er det mulig å se på denne prosedyren i skotske bygder: stoffet blir gjort vått i såpeløsning og så stampet ved å feste det på et spesielt bord. Under denne prosessen er det vanlig å... synge!

Waulking song

Waulking song er en type sang som man etter en gammel skotsk tradisjon synger mens man valker tweed. Rytmen til sangen faller sammen med rytmen til hamrenes stamping mot tøyet slik at arbeidet kan utføres med bedre humør og blir enklere. Sangene starter med en ganske langsam rytme som øker etterpå, mens stoffet blir mykere og mer føyelig. Det er spennende at mens man synger sender man stoffet bare med solen, fordi det regnes at hvis man gjør det motsatte, bringer det ulykke.

Vanligvis begynner en person ved å synge en strofe, og de andre synger refrengene i kor sammen med ham eller henne. Sangen har ingen fast struktur: man kan tilføye eller frata strofer, avhengig av hvor mye tøy man skal behandle. Man kan ofte høre improvisasjon eller en blanding av strofer fra forskjellige sanger.

Det finnes masse sanger for tweedvalking, og hver av dem består som regel av ganske stort antall strofer. Det kan forklares med et skotsk folketro: du må ikke synge den samme sangen to ganger i løpet av en valkingsesjon, ellers kan hell vende seg bort fra deg.

Nå regnes waulking song som en del av Skottlands kulturarv. Man kan høre disse sangene på lokale folkemarkeder.


Gå tilbake til listen

Go up